Conome një aplikacion ndryshe për menaxhimin e biznesit tuaj

Provo 1 muaj falas
kontabilitet

Kontabilitet

Si kontabilist/e, Conome do t’ju kursen kohë duke ju mundësuar punë më të lehtë dhe të organizuar ku bartja e të dhënave është shumë e thjeshtë dhe e shpejtë ndërsa monitorimi, mirmbajtja e po të njejtave është punë klikimesh. Evitoni gabimet njerëzore në kohën digjitale, centralizoni të dhënat e klientëve tuaj dhe qasuni në to kur do dhe nga do me siguri maksimale. Me Conome faturat digjitalizohen kështu duke ju kursyer harxhime materiale si dhe duke ju garantuar dërgesë të pavonuar të po të njëjtave.

Shëbrime të shpejta për restorante

Conome ofrom edhe POS sistemin e ri me dizajn modern të avansuar që është i thjeshtë dhe këndshëm për përdorim. Kamarierë/et do të kenë më shumë kohë të shërbejnë dhe risin eksperiencën pozitive të klientëve tuaj ndërsa menaxherët do tju raportojnë më shpejt dhe sakt për arritjet ditore, sasitë materiale, produktet që kanë kërkesë më të madhe apo produktet që duhet avansuar më shumë. Si pronarë do keni qasje në kohë reale dhe do të mund të monitoroni statusin e rrjedhojës së punës së restaurantit tuaj.

restaurant
fabrika

Fabrika

Prodhimtaritë e mëdhaja kërkojnë plan-programe të mëdhaja! Optimizoni punën e fabrikave/prodhimtarive tuaja duke planifikuar proceset me anë të sistemit Conome dhe modulit event nga ku ju caktoni oraret e prodhimeve ne baz ditore, javore apo mujore. Ndiqeni dhe krahasoni produktet ne modulin dashboard nga ku do mund të shihni se cili produkt ka dalje më të mëdha apo dalje në krahasim me produkt tjetër. Njoftohuni për materialet prodhuese sasia e të cilave është në mbarim e sipër, kështu që të mos ndalet procesi prodhimit dhe të humbni kohë dhe përfitim!

Zgjidhje perfekte për bizneset e vogla

Si pronar nga ju priten shumë detyra të tjera përpos udhëheqjes së biznesit tuaj që dinë të jenë të vështira dhe konsumojn kohën dhe energjinë tuaj! Conome jua lehtëson punën tuaj dhe në të njejtën kohë ju si pronarë do mund të analizoni raportet, kirjoni fatura, krijoni rrogat, krahasoni shërbimet në afate ditore, mujore apo vjetore, kontrolloni dhe njoftoheni per ç'do shitje, blerje apo përidtësim nga ana e puntorëve tuaj. Conome gjithashtu është aplikacion flexibil i cili zgjeron kapacitet bashkë me zgjerimin e biznesit tuaj.

biznese-te-vogla
depo

Organizim i artikujve për Depo

Riorganizoni depot tuaja me sistemin Conome i cili për çdo dalje të produkteve minuson sasinë automatikisht dhe e kundërta. Ç'do hyrje e produktit regjistrohet me datë dhe orë të saktë gjë që ju ndihmon në mbajtjen e produkteve brenda afateve të tyre të caktuara kështu sistemi Conome ju eviton humbje ekonomike dhe materiale kompanisë tuaj. Krijoni master produkte ku shitjet e përsëritura që përmbajnë disa lloje të produkteve automatizohen në një produkt të vetëm me nën prodkutet gati më të listuara pa pasur nevoj që ju vazhdimisht ti zgjidhni një nga një! Me sistemin Conome shërbeni në menyrë të shpejtë duke adoptuar në sistem preferncat dhe kërkesat e klientëve tuaj!

Studio Ondulimi

Automatizoni rezervimet tuaja në sistemin Conome. Më pak fletore më shumë kohë për punë! Si stilist/e të gjitha datat e rezervuara apo të lira do ti keni në disa klikime duke kursyer kohë dhe energji të cilën mund tua përkushtoni klientëve tuaj. Me anë të sistemit të notifikimeve, njoftohuni paraprakisht për terminet që afrohen apo terminet e reja. Krijoni databazë të klientëve tuaj me të dhënat e tyre dhe lehtësonjani vehtes kontaktin me klientët tuaj. Gjithë këto të centralizuara në një vend dhe me mundësi qasjeje për sekonda!

frizer

Liderët e tregut përdorin aplikacionin
CONOME

swiss-badge