Кономе
ЦРМ Системс

Бејзик

За добар почеток

€10.00 / месечно
  • Продажба ✓
  • Испратници ✓
  • Понуди ✓
  • Набавки ✓
  • Kлиенти ✓
  • Корисници ✓
  • Бработени ✓
  • Картица за долгови ✓
  • Дешборд ✓
  • Извештај ✓
  • Настани ✓
  • Трошоци ✓
  • Управување со плати ✓
  • Трансфер ✕
  • Организациона единица (x5) ✕
  • Систем на нотификации ✓
  • Креирање на Рецепти ✓
  • Фактури преку емаил ✓
  • Картичка за Лојалност ✓
  • ПОС ✓
Изберете пакет
Побарано
Про

Професионално искуство

€55.00 / месечно
  • Продажба ✓
  • Испратници ✓
  • Понуди ✓
  • Набавки ✓
  • Kлиенти ✓
  • Корисници ✓
  • Бработени ✓
  • Картица за долгови ✓
  • Дешборд ✓
  • Извештај ✓
  • Настани ✓
  • Трошоци ✓
  • Управување со плати ✓
  • Трансфер ✓
  • Организациона единица (x5) ✓
  • Систем на нотификации ✓
  • Креирање на Рецепти ✓
  • Фактури преку емаил ✓
  • Картичка за Лојалност ✓
  • ПОС ✓
Изберете пакет
Keni kërkesa tjera?

Për pako të veçanta, kontaktoni duke klikuar butonin më poshtë

  Контакт
  Бејзик

  За добар почеток

  €100.00 / годишно
   • Продажба ✓
   • Испратници ✓
   • Понуди ✓
   • Набавки ✓
   • Kлиенти ✓
   • Корисници ✓
   • Бработени ✓
   • Картица за долгови ✓
   • Дешборд ✓
   • Извештај ✓
   • Настани ✓
   • Трошоци ✓
   • Управување со плати ✓
   • Трансфер ✕
   • Организациона единица (x5) ✕
   • Систем на нотификации ✓
   • Креирање на Рецепти ✓
   • Фактури преку емаил ✓
   • Картичка за Лојалност ✓
   • ПОС ✓
  Изберете пакет
  Побарано
  Про

  Професионално искуство

  €550.00 / годишно
   • Продажба ✓
   • Испратници ✓
   • Понуди ✓
   • Набавки ✓
   • Kлиенти ✓
   • Корисници ✓
   • Бработени ✓
   • Картица за долгови ✓
   • Дешборд ✓
   • Извештај ✓
   • Настани ✓
   • Трошоци ✓
   • Управување со плати ✓
   • Трансфер ✓
   • Организациона единица (x5) ✓
   • Систем на нотификации ✓
   • Креирање на Рецепти ✓
   • Фактури преку емаил ✓
   • Картичка за Лојалност ✓
   • ПОС ✓
  Изберете пакет
  Keni kërkesa tjera?

  Për pako të veçanta, kontaktoni duke klikuar butonin më poshtë

   Choose This Plan
   swiss-badge