Компании
Клиенти
pd-serviset
Корисници
Вработени
Производи
prodhimtari
Производство
Пресметки
Друго
transfer
Трансфер

Регистрирајте се

Në këtë video do të mund të shihni se si të regjistroheni në sistemin Conome.

Креирај Организациона Ед.

Во ова видео ќе можете да видите како да креирате организациони единици.

Следен Туторијал

Следниот туторијал за системот Conome ќе биде објавен овде.

Креирај Клиент

Во ова видео ќе можете да видите како да креирате клиент.

Клиент Физичко Лице

Во ова видео ќе можете да видите како да креирате клиент како физичко лице.

Детали за клиентот

Во ова видео ќе можете да видите како да ги уредувате деталите за клиентот.

Цена за клиент

Во ова видео ќе можете да видите како да креирате цена за клиент.

Картичка за Лојалност

Во ова видео ќе можете да видите како да креирате лојална картичка за вашиот клиент.

Креирај, Уредувај Корисници

Во ова видео ќе можете да видите како да креирате и уредувате корисници.

Креирај "POS Square" Келнер

Во ова видео ќе можете да видите како да креирате ПОС "Square" келнер / продавач.

Следен Туторијал

Следниот туторијал за системот Conome ќе биде објавен овде.

Креирај Вработени

Во ова видео ќе можете да видите како да креирате работници.

Следен Туторијал

Следниот туторијал за системот Conome ќе биде објавен овде.

Креирај Продукт

Во ова видео ќе можете да видите како да креирате производ.

Креирај Глобален Продукт

Во ова видео ќе можете да видите како да креирате глобален производ.

Креирај Производ Услуга

Во ова видео ќе можете да видите како да креирате производ како услуга.

Креирај Репроматериален Произ.

Во ова видео ќе можете да видите како да креирате репроматериален производ.

Креирај Групен Производ

Во ова видео ќе можете да видите како да креирате групен производ.

Следен Туторијал

Следниот туторијал за системот Conome ќе биде објавен овде.

Креирај Производ

Në këtë video do të mund të shihni si të prodhoni një produkt.

Следен Туторијал

Следниот туторијал за системот Conome ќе биде објавен овде.

Креирај Пресметка

Во ова видео ќе можете да видите како да креирате пресметка.

Пресметка на Валута

Во ова видео ќе можете да видите како да креирате пресметки со различни валути.

Измени, Дуплирај Пресметка

Во ова видео ќе можете да видите како да ја измените и дуплирате пресметката.

Ресетирај Лозинка

Во ова видео ќе можете да видите како да ја ресетирате лозинката.

Поставки, белешки, контакти

Во ова видео ќе можете да видите некои опции за вашите преференции.

Додај Поле

Во ова видео ќе можете да видите како да додадете разни дополнителни полиња.

Додадете податоци

Në këtë video do të mund të shihni si të ngarkoni të dhëna.

Трансферирај Производ

Во ова видео ќе можете да видите како да трансферирате производ.

Следен Туторијал

Следниот туторијал за системот Conome ќе биде објавен овде.

Претплатете се на нашиот канал на YouTube

За да ги видите сите видео упатства за системот Conome, претплатете се на нашиот канал на YouTube.

Создадете ја вашата Conome сметка

Откако ќе ги видите видео упатствата, подготвени сте да ја креирате вашата прва сметка.