Conome
CRM Systems

Base

Për një fillim të mbarë

€10.00 / muaj
 • Funksionet Standarde ✓
 • Instalimi i kasës fiskale ✓
 • Dashboard ✓
 • Conome - Privat ✕
 • Sistemi i borxheve ✕
 • Sistemi i notifikimeve ✕
 • Menaxhimi i rrogave ✕
 • Raporte ✕
 • Fatura nëpërmjet email ✕
 • Databazë të veçantë ✕
 • Tablet Mode ✕
 • Fatura pa limit ✓
 • Shfrytëzues 2 ✓
 • Demo verzion falas ✓
Përzgjidh pakon
E kërkuar
Pro

Eksperiencë profesionale

€20.00 / muaj
 • Funksionet Standarde ✓
 • Instalimi i kasës fiskale ✓
 • Dashboard ✓
 • Conome - Privat ✓
 • Sistemi i borxheve ✓
 • Sistemi i notifikimeve ✓
 • Menaxhimi i rrogave ✓
 • Raporte ✓
 • Fatura nëpërmjet email ✕
 • Databazë të veçantë ✕
 • Tablet Mode ✓
 • Fatura pa limit ✓
 • Shfrytëzues 4 ✓
 • Demo verzion falas ✓
Përzgjidh pakon
Premium

Krijo pa limit

€75.00 / muaj
 • Funksionet Standarde ✓
 • Instalimi i kasës fiskale ✓
 • Dashboard ✓
 • Conome - Privat ✓
 • Sistemi i borxheve ✓
 • Sistemi i notifikimeve ✓
 • Menaxhimi i rrogave ✓
 • Raporte ✓
 • Fatura nëpërmjet email ✓
 • Databazë të veçantë ✓
 • Tablet Mode ✓
 • Fatura pa limit ✓
 • Shfrytëzues 15 ✓
 • Demo verzion falas ✓
Përzgjidh pakon
Base

Për një fillim të mbarë

€99.00 / vit
 • Funksionet Standarde ✓
 • Instalimi i kasës fiskale ✓
 • Dashboard ✓
 • Conome - Privat ✕
 • Sistemi i borxheve ✕
 • Sistemi i notifikimeve ✕
 • Menaxhimi i rrogave ✕
 • Raporte ✕
 • Fatura nëpërmjet email ✕
 • Databazë të veçantë ✕
 • Tablet Mode ✕
 • Fatura pa limit ✓
 • Shfrytëzues 2 ✓
 • Demo verzion falas ✓
Përzgjidh pakon
E kërkuar
Pro

Eksperiencë profesionale

€199.00 / vit
 • Funksionet Standarde ✓
 • Instalimi i kasës fiskale ✓
 • Dashboard ✓
 • Conome - Privat ✓
 • Sistemi i borxheve ✓
 • Sistemi i notifikimeve ✓
 • Menaxhimi i rrogave ✓
 • Raporte ✓
 • Fatura nëpërmjet email ✕
 • Databazë të veçantë ✕
 • Tablet Mode ✓
 • Fatura pa limit ✓
 • Shfrytëzues 4 ✓
 • Demo verzion falas ✓
Përzgjidh pakon
Premium

Krijo pa limit

€799.00 / vit
 • Funksionet Standarde ✓
 • Instalimi i kasës fiskale ✓
 • Dashboard ✓
 • Conome - Privat ✓
 • Sistemi i borxheve ✓
 • Sistemi i notifikimeve ✓
 • Menaxhimi i rrogave ✓
 • Raporte ✓
 • Fatura nëpërmjet email ✓
 • Databazë të veçantë ✓
 • Tablet Mode ✓
 • Fatura pa limit ✓
 • Shfrytëzues 15 ✓
 • Demo verzion falas ✓
Përzgjidh pakon
swiss-badge