Conome
CRM Systems

Base

Për një fillim të mbarë

€10.00 / muaj
  • Shitje ✓
  • Fletë dërgesa ✓
  • Oferta ✓
  • Blerje ✓
  • Klient ✓
  • Përdorues ✓
  • Punëtor ✓
  • Kartela e borxheve ✓
  • Dashboard ✓
  • Raporte ✓
  • Event ✓
  • Shpenzime ✓
  • Menaxhimi i rrogave ✓
  • Transfer ✕
  • Njësi Organizative (x5) ✕
  • Sistemi i notifikimeve ✓
  • Krijimi i Recetave ✓
  • Fatura nëpërmjet email ✓
  • Kartela Lojale ✓
  • POS ✓
Përzgjidh pakon
E kërkuar
Pro

Eksperiencë profesionale

€55.00 / muaj
  • Shitje ✓
  • Fletë dërgesa ✓
  • Oferta ✓
  • Blerje ✓
  • Klient ✓
  • Përdorues ✓
  • Punëtor ✓
  • Kartela e borxheve ✓
  • Dashboard ✓
  • Raporte ✓
  • Event ✓
  • Shpenzime ✓
  • Menaxhimi i rrogave ✓
  • Transfer ✓
  • Njësi Organizative (x5) ✓
  • Sistemi i notifikimeve ✓
  • Krijimi i Recetave ✓
  • Fatura nëpërmjet email ✓
  • Kartela Lojale ✓
  • POS ✓
Përzgjidh pakon
Keni kërkesa tjera?

Për pako të veçanta, kontaktoni duke klikuar butonin më poshtë

  Kontakt
  Base

  Për një fillim të mbarë

  €100.00 / vit
   • Shitje ✓
   • Fletë dërgesa ✓
   • Oferta ✓
   • Blerje ✓
   • Klient ✓
   • Përdorues ✓
   • Punëtor ✓
   • Kartela e borxheve ✓
   • Dashboard ✓
   • Raporte ✓
   • Event ✓
   • Shpenzime ✓
   • Menaxhimi i rrogave ✓
   • Transfer ✕
   • Njësi Organizative (x5) ✕
   • Sistemi i notifikimeve ✓
   • Krijimi i Recetave ✓
   • Fatura nëpërmjet email ✓
   • Kartela Lojale ✓
   • POS ✓
  Përzgjidh pakon
  E kërkuar
  Pro

  Eksperiencë profesionale

  €550.00 / vit
   • Shitje ✓
   • Fletë dërgesa ✓
   • Oferta ✓
   • Blerje ✓
   • Klient ✓
   • Përdorues ✓
   • Punëtor ✓
   • Kartela e borxheve ✓
   • Dashboard ✓
   • Raporte ✓
   • Event ✓
   • Shpenzime ✓
   • Menaxhimi i rrogave ✓
   • Transfer ✓
   • Njësi Organizative (x5) ✓
   • Sistemi i notifikimeve ✓
   • Krijimi i Recetave ✓
   • Fatura nëpërmjet email ✓
   • Kartela Lojale ✓
   • POS ✓
  Përzgjidh pakon
  Keni kërkesa tjera?

  Për pako të veçanta, kontaktoni duke klikuar butonin më poshtë

   Choose This Plan
   swiss-badge