Kompanitë
Klientët
pd-serviset
Përdoruesit
Punëtorët
Produktet
prodhimtari
Prodhim
Kalklulim
Shtesë
transfer
Transfer

Regjistrohu

Në këtë video do të mund të shihni se si të regjistroheni në sistemin Conome.

Krijo Njësi Organizative

Në këtë video do të mund të shihni si të krijoni njësi organizative.

Tutoriali i Rradhës

Këtu do të postohet tutoriali i rradhës në lidhje me sistemin Conome.

Krijo Klient

Në këtë video do të mund të shihni si të krijoni klient.

Krijo Klient Person Fizik

Në këtë video do të mund të shihni si të krijoni klient si person fizik.

Detajet e Klientit

Në këtë video do të mund të shihni si të editoni detajet e klientit.

Çmim për Klient

Në këtë video do të mund të shihni se si të krijoni çmim për klient.

Kartelë Lojale

Në kët video do të mund të shihni se si të krijoni kartelë lojale për klientin tuaj.

Krijo, Modifiko Përdorues

Në këtë video do të mund të shihni si të krijoni dhe modifikoni përdorues.

Krijo POS Square Kamarier

Në këtë video do të mund të shihni si të krijoni POS Square Kamarier/Shitës.

Tutoriali i Rradhës

Këtu do të postohet tutoriali i rradhës në lidhje me sistemin Conome.

Krijo Punëtorë

Në këtë video do të mund të shihni si të krijoni punëtorë.

Tutoriali i Rradhës

Këtu do të postohet tutoriali i rradhës në lidhje me sistemin Conome.

Krijo Produkt

Në këtë video do të mund të shihni si të krijoni produkt.

Krijo Produkt Global

Në këtë video do të mund të shihni se si të krijoni produkt global.

Krijo Produkt Shërbim

Në këtë video do të mund të shihni se si të krijoni një produkt si shërbim.

Krijo Prod. Repromaterial

Në këtë video do të mund të shihni se si të krijoni një produkt repromaterial.

Krijo Produkt Gruporë

Në këtë video do të mund të shihni se si të krijoni një produkt gruporë.

Tutoriali i Rradhës

Këtu do të postohet tutoriali i rradhës në lidhje me sistemin Conome.

Krijo Prodhim

Në këtë video do të mund të shihni si të prodhoni një produkt.

Tutoriali i Rradhës

Këtu do të postohet tutoriali i rradhës në lidhje me sistemin Conome.

Krijo Kalkulim

Në këtë video do të mund të shihni si të krijoni kalkulim.

Krijo Kalkulim me Monedhë

Në këtë video do të mund të shihni si të krijoni kalkulim me valuta të ndryshme.

Modifiko, Dupliko Kalkulim

Në këtë video do të mund të shihni si të modifikoni dhe duplikoni kalkulim.

Reseto Fjalëkalimin

Në këtë video do të mund të shihni se si të resetoni fjalëkalimin tuaj.

Cilësime, Shënime, Kontakt

Në këtë video do të mund të shihni disa opsione për preferencat tuaja.

Shto Fushë

Në këtë video do të mund të shihni si të shtoni fusha të ndryshme shtesë.

Ngarko të Dhëna

Në këtë video do të mund të shihni si të ngarkoni të dhëna.

Transfero Produkt

Në këtë video do të mund të shihni si të transferoni një produkt.

Tutoriali i Rradhës

Këtu do të postohet tutoriali i rradhës në lidhje me sistemin Conome.

Krijo Klient

Në këtë video do të mund të shihni si të krijoni klient.

Krijo Klient Person Fizik

Në këtë video do të mund të shihni si të krijoni klient si person fizik.

Detajet e Klientit

Në këtë video do të mund të shihni si të editoni detajet e klientit.

Krijo Punëtorë

Në këtë video do të mund të shihni si të krijoni punëtorë.

Krijo dhe Modifiko Përdorues

Në këtë video do të mund të shihni si të krijoni dhe modifikoni përdorues.

Cilësimet, Profil, Shënime, Kontaktet

Në këtë video do të mund të shihni disa opsione për preferencat tuaja.

Abonohu në kanalin tonë të YouTube

Për të parë të gjitha video tutorialet e sistemit Conome, abonohuni në kanalain tonë të YouTube.

Krijo Njësi Organizative

Në këtë video do të mund të shihni si të krijoni njësi organizative.

Krijo Produkt

Në këtë video do të mund të shihni si të krijoni produkt.

Krijo Kalkulim

Në këtë video do të mund të shihni si të krijoni kalkulim.

Krijo Kalkulim me Monedhë

Në këtë video do të mund të shihni si të krijoni kalkulim me valuta të ndryshme.

Modifiko, Dupliko Kalkulim

Në këtë video do të mund të shihni si të modifikoni dhe duplikoni kalkulim.

Krijo POS Square Kamarier

Në këtë video do të mund të shihni si të krijoni POS Square Kamarier/Shitës.

Ngarko Templejt

Në këtë video do të mund të shihni si të ngarkoni të dhëna në mënyrë të shpejtë.

Shto Fushë

Në këtë video do të mund të shihni si të shtoni fusha të ndryshme shtesë.

Krijoni llogarinë tuaj Conome

Pasi që keni parë tutorialet, ju jeni të gatshëm të krijoni llogarinë tuaj të parë.